Lek. med. Małgorzata Kowalska

Specjalista psychiatra.

Konsultacje psychiatryczne w zakresie psychiatrii, psychiatrii osób starszych.

Dr hab. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog.

Psychiatria dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń nastroju.

Seksuologia dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń erekcji i wytrysku oraz problemów osób nieheteroseksualnych i niecispłciowych.