Telefoniczy pod numerami:
12/422-41-06
12/421-79-27

Adres e-mail:
info@medicina2000.pl

Adres:

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe „Medicina 2000” Spółka z o.o.

ulica Rzeźnicza 2
31-540 Kraków

Rejestracja pacjentów dokonywana jest w godzinach pracy przychodni osobiście, telefonicznie lub całodobowo on-line. Rejestracja lub przekazywanie danych osobistych poprzez pocztę email nie odbywa się.