Dr hab. med. Grażyna Biesiada  jest specjalistą chorób wewnętrznych od 1986 roku oraz chorób zakaźnych od 1991 roku.

 

Udziela porad z zakresu:

  • borelioza i inne choroby odkleszczowe  ( możliwość diagnostyki laboratoryjnej),
  • choroby wątroby,
  • choroby infekcyjne,
  • choroby wewnętrzne.

 

Dr Biesiada stale poszerza swoją wiedzę m.in. poprzez  udział w szkoleniach i konferencjach naukowych w ramach przynależności do towarzystw naukowych:

  •         Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
  •         Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza następującemu przebiegowi pracy:

  • Collegium Medicum  UJ,
  • Katedra Gastrologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych,
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Tropikalnych,          
  • Szpital Uniwersytecki.

 

 

Dr Biesiada jest absolwentem Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie. Od 1998 jest doktorem nauk medycznych a w 2011 uzyskała stopień doktora habilitowanego.