Doktor nauk medycznych Radosław Pach jest od 2010 specjalistą chirurgii ogólnej a od 2013 roku specjalistą chirurgiem onkologiem.

 

Udziela on konsultacji w zakresie:

 • Biopsje tarczycy i ślinianek,
 • USG jamy brzusznej, ślinianek,
 • tarczycy, powłok brzusznych,
 • tkanek miękkich, piersi,
 • chirurgii ogólnej i onkologicznej.

 

Doktor Pach stale poszerza swoją wiedzę a to m.in. poprzez udział w licznych, kursach, sympozjach czy szkoleniach jak np.:

 

 • 2017 – Sympozjum „4th International PIPAC Symposium (Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemootherapy)”, Tybinga, Niemcy
 • 2017 – Szkolenie „Laparoscopic General Surgery Intensive Course”, IRCAD, Strasbourg, Francja. Po zaliczeniu egazaminu praktycznego i teoretycznego uzyskanie Dyplomu Uniwersytetu w Strasburgu w zakresie chirurgii laparoskopowej.
 • 2017 – Konferencja „Interdyscyplinarne oblicza chirurgii onkologicznej, XV-lecie Kliniki Chirurgii Onkologicznej CM UKM Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.
 • 2017 – Konferencja „4th International Conference – Advances in Surgical Oncology, Cytoreductive surgery & hyperthermic intraperitoneal chemotherapy”, Lublin
 • 2016 – Szkolenie “ESSO Course on Diagnosis and. Treatment of Pancreatic NeuroEndocrine. Tumours (PNETs)” Londyn, Wielka Brytania.
 • 2016 – Szkolenie “2nd ESO-ESSO Masterclass in Breast Cancer Surgery”, Lizbona, Portugalia.
 • 2015 – Szkolenie „Minimally invasive digestive surgery. Advanced course. Training on live tissue laparoscopic and robotic surgery”, Strasbourg, Francja
 • 2015 – Szkolenie “32nd International Gastrointestinal Surgery Workshop. Open and laparoscopic surgical techniques including virtual reality training”, Congress Centre Davos, Szwajcaria.  
 • 2012 – Sympozjum biochirurgiczne i warsztaty „Biomaterials in General Surgery and Hernia Repair”, Wiedeń, Austria.
 • 2011 – Szkolenie “Edinburgh Summer School in Clinical Education 2011”, organizowane przez Centre for Medical Education, College of Medicine and Veterinary Medicine Edinburgh, Scotland.
 • 2011 – I Konferencja Polskiej Grupy Badawczej ds. Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, Kraków.
 • 2010 – Szkolenie “Abdominal wall repair – From simple to complex MASTERCLASS”, Elancourt, France.
 • 2007 – Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego upoważniający do samodzielnego wykonywania badań USG.

 

Jest on absolwentem Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Jagiellońskiego Collegium Medicum. Tytuł doktora otrzymał w roku 2009.

Obecnie jest pracownikiem I Katedry Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.