Dr med. Elżbieta Trąbka – Janik

Specjalista neurolog. Konsultacje w zakresie schorzeń neurologicznych.