Nefrologia

Dr hab.med. Jerzy Kopeć

Specjalista nefrolog.
Konsultacje w zakresie leczenia chorób nerek.

Rejestracja telefoniczna pod numerem :
12 422 41 06
12 421 79 27