Dr hab. med. Olaf Zagólski

Specjalista laryngolog. Konsultacje i kwalifikacje do zabiegów laryngologicznych.