Prof. zwyczajny Dr hab. Antoni Czupryna uzyskał specjalizację chirurga ogólnego w 1982 roku.

Zakres udzielanych przez niego porad, to zagadnienia związane z:

  • chirurgią ogólną,
  • chirurgia  przewodu pokarmowego.

Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięcza następującemu przebiegowi pracy:

  • od 1973 roku I Katedrze Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologii.

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie, Profesorem , Doktorem habilitowanym, pracownikiem naukowym Collegium Medicum UJ w Krakowie.