Dr hab. n. med. Olaf Zagólski jest Otolaryngologiem II stopnia, który pomaga dzieciom i dorosłym w zakresie konsultacji audiologicznych i kwalifikacji do zabiegów.

Dr Zagólski to absolwent Collegium Medicum UJ. W chwili obecnej jest pracownikiem krakaowskiego Szpitala im. Ojców Bonfratrów.