Dr hab. n. med. Olaf Zagólski jest specjalistą otolaryngologii II stopnia.

Udziela porad z zakresu:

  • otolaryngologia dorosłych,
  • otolaryngologia dziecięca,
  • konsultacje audiologiczne,
  • kwalifikacja do zabiegów otolaryngologicznych.

Obecnie jest pracownikiem krakowskiego Szpitala im. Ojców Bonfratrów.

Jest absolwentem Collegium Medicum UJ.